Làm thế nào để xem thực đơn của nhà hàng?

Để xem được thực đơn của nhà hàng, thực hiện như sau: Nhấn chọn tab Khác/Thực đơn. Chạm vào món trên thực đơn để xem thông tin chi tiết về món. Trường hợp thấy thông tin về món bị sai, có thể nhấn vào  để chỉnh sửa lại. Nhấn  để […]