CUKCUK - Starter (Tablet)

53 câu hỏi

Hướng dẫn sử dụng CUKCUK Starter thực hiện các nghiệp vụ bán hàng, xem các báo cáo doanh thu nhà hàng theo từng mô hình quán Trà sữa, Cà phê, Bún, Phở,...