Thu ngân nhà hàng Phục vụ nhanh

12 câu hỏi

Hướng dẫn thu ngân tại nhà hàng Phục vụ nhanh thực hiện các nghiệp vụ ghi order và tính tiền cho khách.