Bắt đầu sử dụng và thiết lập thông tin ban đầu nhà hàng/quán

Xem phim hướng dẫn


Thực hiện chọn loại hình nhà hàng/quán, thực hiện nghiệp vụ bán hàng và đăng ký sử dụng với CUKCUK Lite. Chi tiết thực hiện như sau:

 • Tại màn hình Bắt đầu sử dung, chạm vào Tiếp tục.

bdsd01

 • Chọn Loại quán, chạm vào Tiếp tục.

BDSD_01

 • Phần mềm đã gợi ý danh sách các món phù hợp với loại hình quán.

BDSD_02

 • Chạm vào món để thay đổi thông tin món.
  • Tích chọn Ngừng bán nếu món đã ngừng hoạt động.
  • Chạm vào Xóa nếu muốn loại bỏ món ra khỏi danh sách.
  • Chạm Cất để lưu thông tin món.

BDSD_03

 • Chạm vào Xong.

BDSD_04

Sau khi hoàn thành việc chọn loại hình nhà hàng/quán, phần mềm chuyển sang giao diện bán hàng.

 • Tại đây, chạm vào món để ghi nhận món khách gọi. Số lần chạm vào món sẽ tương ứng với số suất khách gọi.

BDSD_05

 • Chạm vào Thu tiền, phần mềm sẽ chuyển sang màn hình Đăng ký sử dụng.
 • Có 3 hình thức đăng ký sử dụng:
  • Đăng nhập bằng Facebook
  • Đăng nhập bằng Google
  • Đăng ký bằng số điện thoại hoặc email.

dksd02

 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Sau khi kích hoạt thành công, phần mềm trở lại giao diện màn hình Thu tiền.
 • Chạm vào Tiền khách đưa và nhập số tiền khách trả, phần mềm sẽ tự động tính số tiền cần trả cho khách.
 • Chạm vào Xong để hoàn thành.

BDSD_06

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự