Chủ nhà hàng/quản lý muốn kiểm soát được thao tác ghép order, tách order, chuyển món, chuyển bàn của thu ngân/phục vụ thì làm thế nào?

Chủ nhà hàng/quản lý muốn kiểm soát được thao tác ghép order, tách order, chuyển món, chuyển bàn của thu ngân/phục vụ để tránh gian lận thì thực hiện như sau:

Truy cập vào trang quản lý trên web, vào mục Thiết lập\Mua hàng, bán hàng, tích chọn “Yêu cầu quản lý xác nhận khi: ghép order, tách order, chuyển món, chuyển bàn” (tích chọn nghiệp vụ mà chủ nhà hàng/quản lý muốn kiểm soát)

Nhân viên phục vụ, thu ngân khi thực hiện các thao tác ghép order, tách order, chuyển món, chuyển bàn trên các ứng dụng bán hàng, chương trình sẽ hiển thị hộp thoại yêu cầu nhập tên đăng nhập và mật khẩu của quản lý nhà hàng để xác nhận các thao tác trên.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự