Đăng ký sử dụng với CUKCUK Lite

Xem phim hướng dẫn

Để đăng ký tài khoản và sử dụng CUKCUK Lite, thực hiện như sau:

 • Tại màn hình bắt đầu sử dụng, chạm vào Đăng nhập.

dksd00

 • Có 3 hình thức đăng ký sử dụng:
  • Đăng nhập bằng Facebook
  • Đăng nhập bằng Google
  • Đăng ký bằng số điện thoại hoặc email.

dksd02

Trường hợp Đăng nhập bằng Facebook hoặc Đăng nhập bằng Google

 • Chạm vào hình thức đăng nhập phù hợp và làm theo hướng dẫn phần mềm.

Trường hợp đăng ký bằng số điện thoại và email.

 • Nhấn Đăng ký bằng Số điện thoại và email.
 • Nhập số điện thoại hoặc email đăng ký.
 • Nhập mật khẩu.
 • Nhấn Đăng ký.

dksd03

 • Nhập Mã kích hoạt nhận được qua số điện thoại hoặc email đăng ký để kích hoạt sử dụng.
 • Nhấn Kích hoạt.

dksd04

 • Sau khi kích hoạt tài khoản thành công, anh/chị sử dụng số điện thoại/email và mật khẩu đã đăng ký để đăng nhập và sử dụng phần mềm.

Lưu ý: Trường hợp đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google. Anh/chị có thể tạo tài khoản liên kết với tài khoản này để đăng nhập và sử dụng ứng dụng CUKCUK Lite. Thao tác thực hiện như sau:

 • Chạm vào biểu tượng bieutuong3vach và chọn Đặt mật khẩu.

DKSD01

 • Nhập email hoặc số điện thoại muốn liên kết.

DKSD02

 • Nhập mã kích hoạt gửi đến số điện thoại hoặc email tại bước trên.

DKSD03

 • Nhập mật khẩu truy cập.

DKSD04

 • Sau đó có thể dùng email/số điện thoại và mật khẩu vừa khai báo để đăng nhập vào phần mềm.

DKSD05

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự