Đặt bàn cho khách đặt trước thế nào?

Trường hợp khi khách đặt chỗ có đặt bàn trước thì thu ngân thực hiện ghi nhận như sau:

  • Nhấn dau3gach và chọn Sổ đặt chỗ.
  • Nhấn Xếp bàn.

  • Chọn bàn cho khách và nhấn Xong.

xep-ban-dat-truoc-2

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự