Để kết thúc ca làm việc, thu ngân cần làm gì?

Xem phim hướng dẫn

Để kết thúc ca làm việc, thu ngân thực hiện như sau:

Bước 1: Kiểm tra lại doanh thu của ca làm việc

  • Chạm vào biểu tượng dau3gach.
  • Chọn Báo cáo hoạt động trong ca.

  • Chạm vào các link màu xanh để xem thông tin chi tiết về: tổng doanh thu bán hàng, tổng công nợ thu được, tổng số tiền đặt cọc. Hoặc xem tổng thu theo từng phương thức thanh toán như: tiền mặt, thẻ, chuyển khoản, voucher.

  • Nhấn Xem doanh thu theo mặt hàng trong trường hợp muốn xem doanh thu trong ca theo số lượng mặt hàng bán ra.

Bước 2: Kiểm đếm tiền và bàn giao két cuối ca làm việc  

  • Chạm vào biểu tượng dau3gach.
  • Chọn Đăng xuất.

.Dong_ca_3

  • Chọn Có.

  • Chạm vào chức năng Bieu_tuong_chi_tiet_kiem_dem để nhập số lượng tiền mặt theo từng mệnh giá.

  • Nhấn In biên bản nếu muốn giữ bản cứng và bàn giao lại cho thu ngân ca sau.
  • Nhấn Đóng ca.

Lưu ý:

Trường hợp muốn xem thông tin chi tiết về doanh thu trong ca thì chạm vào chức năng Bieu_tuong_chi_tiet_doanh_thu_trong_ca.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự