Ghi món khách gọi thêm như thế nào?

Xem phim hướng dẫn


Khi khách gọi thêm món, nhân viên ghi order sẽ ghi bổ sung các món mới vào order như sau:

  • Chạm vào order được khách gọi thêm món.

  • Chọn món khách gọi thêm từ màn hình thực đơn.

  • Số lần chạm vào món tương ứng với số suất khách gọi thêm. Nếu khách gọi nhiều suất thì có thể chạm vào ô Số lượng để nhập nhanh.
  • Chạm biểu tượng  để gửi danh sách món khách gọi thêm đến bộ phận bếp/bar chế biến.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự