Ghi order và thanh toán hóa đơn cho khách ngồi tại bàn như thế nào?

Để ghi order và thanh toán hóa đơn cho khách ngồi tại bàn, thực hiện như sau:

Ghi order:

1. Tại màn hình Chọn món, chọn Nhóm thực đơn, sau đó lựa chọn các món khách gọi.

3. Tích chọn Sở thích phục vụ tương ứng để ghi nhận các yêu cầu về đồ uống cho khách.

4. Trường hợp món có ghi chú, ghi nhận tại ô Ghi chú.

5. Nhấn Đồng ý để lưu hóa đơn.

Thanh toán

1. Trường hợp nhà hàng áp dụng chương trình khuyến mại cho khách, thực hiện ghi nhận như sau:

  • Nếu khuyến mại cho khách trên món, ghi nhận lại tại ô Khuyến mại.
  • Có thể khuyến mại theo phần trăm hoặc theo số tiền. Nhập % khuyến mại hoặc số tiền khuyến mại cho khách. Nhấn Đồng ý.

  • (Nếu quán tặng món cho khách, trên món được tặng nhập % khuyến mại là 100%)
  • Nếu khuyến mại cho khách trên hóa đơn, tại màn hình Chọn món nhấn biểu tượng  để ghi nhận.

Có thể khuyến mại theo phần trăm hoặc theo số tiền. Nhập % khuyến mại hoặc số tiền khuyến mại cho khách. Nhấn Đồng ý.

2. Chọn Thu tiền để thanh toán cho khách.

3. Lựa chọn hình thức khách thanh toán, nhập số tiền khách trả, sau đó nhấn Hoàn thành để xác nhận.

Lưu ý:
1. Trường hợp chưa thiết lập Sở thích phục vụ, xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Trường hợp nhà hàng/quán có khuyến mại đến khách hàng, cần bật tính năng cho phép khuyến mại trong phần Thiết lập\Thiết lập chung. Xem chi tiết tại đây.

3. Trường hợp muốn ghi nhận hình thức khách thanh toán, số tiền khách đưa cũng như xem nhanh được số tiền cần trả lại. Có thể thiết lập trên phần mềm, xem chi tiết tại đây.

4. Trường hợp nhà hàng có thiết lập máy in hóa đơn, chương trình sẽ tự động in hóa đơn cho khách. Xem chi tiết tại đây.

5. Trường hợp nhà hàng/quán có thiết lập in phiếu chế biến tại bếp/bar (xem chi tiết cách thiết lập tại đây), khi để lưu order, chương trình sẽ tự động in phiếu chế biến các món này.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự