Hủy yêu cầu đặt chỗ của khách thế nào?

Thu ngân có thể thực hiện hủy yêu cầu đặt chỗ của khách như sau:

  • Tại màn hình Sổ đặt chỗ, nhấn vào biểu tượng 3-cham-sdc và chọn Hủy đặt chỗ.

  • Nhấn để xác nhận.

huy-dat-cho-2

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự