Khách chuyển bàn thì ghi nhận thế nào?

Khách có nhu cầu chuyển bàn thì thực hiện như sau:

  • Tại màn hình Bán hàng, chạm vào order của khách có nhu cầu chuyển bàn.

khachgoithemmon01

  • Chạm vào ô vuông bên cạnh biểu tượng bieutuongban để chọn bàn khách muốn chuyển sang.
  • Chạm vào Cất.

chuyenban1

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự