Khách có đặt món trước thì ghi nhận thế nào?

Trường hợp khi khách đặt chỗ có đặt món trước thì thu ngân thực hiện ghi nhận như sau:

  • Nhấn dau3gach và chọn Sổ đặt chỗ.
  • Nhấn vào biểu tượng 3-cham-sdc tương ứng với Order đặt trước của khách và chọn Đặt món.

  • Chọn món khách yêu cầu đặt trước.

  • Để nhập ghi chú chế biến cho bếp/bar, nhấn vào biểu tượng  và nhập Ghi chú cho bếp/bar.
  • Nhấn Xong.
  • Nhấn Cất.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự