Khách đổi món thì ghi nhận thế nào?

Trường hợp khách đổi món thì thực hiện như sau:

  • Tại màn hình Bán hàng, chạm vào order của khách có nhu cầu đổi món.

huymon1

  • Chạm vào biểu tượng bieutuongchonmon tại món khách muốn hủy.

huymon2.1

  • Chạm vào món khách muốn đổi. Số lần chạm vào món sẽ tương ứng với số suất khách gọi.
  • Hoặc có thể chạm vào ô số lượng bên cạnh món để nhập nhanh.
  • Chạm vào Cất.

doimon1

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự