Khách sử dụng 5Food và yêu cầu thanh toán, gửi yêu cầu tạm tính cho thu ngân thế nào?

Trường hợp khách sử dụng 5Food, sau khi dùng bữa tại nhà hàng khách yêu cầu thanh toán. Khi đó,nhân viên phục vụ có thể ghi nhận thông tin khách hàng bằng điện thoại và gửi yêu cầu tạm tính cho thu ngân nhà hàng như sau:

  • Trên order khách yêu cầu thanh toán, nhấn  biểu tượng  và chọn Gửi yêu cầu tạm tính qua 5Food.

  • Nhập số điện thoại của khách hàng, nhấn .
  • Chương trình sẽ hiển thị thông tin tài khoản của khách hàng. Nhấn Gửi yêu cầu để gửi yêu cầu thanh toán đến thu ngân.

  • Hoặc có thể nhấn Quét mã để quét trực tiếp mã thành viên khách hàng trên 5Food. (Mỗi khách hàng khi sử dụng ứng dụng 5Food đều được cấp 1 Mã thành viên)

Trong trường hợp khách hàng chưa đăng ký tài khoản 5Food, nhấn Mời sử dụng 5Food để gửi link bộ cài đến thiết bị của khách hàng.

Thu ngân (trên máy PC/POS)

  • Thu ngân sẽ nhận được thông báo của nhân viên phục vụ. (Và trên order được gửi từ nhân viên phục vụ sẽ hiển thị biểu tượng 5Food)

  • Trên màn hình Tính tiền, chương trình sẽ tự động ghi nhận thông tin khách hàng. Nhấn Gửi 5Food để gửi phiếu tạm tính đến ứng dụng 5Food của khách hàng.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự