Khách trả tiền thì ghi nhận thế nào?

Xem phim hướng dẫn

Để ghi nhận số tiền khách trả, thực hiện như sau:

  • Tại màn hình Bán hàng, chạm vào bieutuongthutien trên order của khách có yêu cầu thanh toán.

thutien01

  • Tại màn hình Thu tiền, chạm vào Tiền khách đưa.
  • Nhập số tiền khách đưa hoặc chọn Gợi ý tiền mặt.

thutien02.1

  • Phần mềm sẽ tự động tính số tiền cần trả cho khách.
  • Chạm vào Xong để hoàn thành.

thutien03

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự