Khi khách yêu cầu thanh toán, nhân viên ghi order cần làm gì?

Xem phim hướng dẫn

Khi khách yêu cầu tính tiền, nhân viên ghi order sẽ gửi yêu cầu thanh toán tới bộ phận thu ngân như sau:

  • Chạm vào biểu tượng yeu_cau_tt trên order mà khách gọi thanh toán.

  • Order sau khi được gửi yêu cầu thanh toán, sẽ được quản lý bên danh sách order có trạng thái Yêu cầu thanh toán.

Lưu ý: Những order yêu cầu thanh toán trên màn hình của thu ngân và nhân viên ghi order sẽ chuyển sang màu cam.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự