Khi khách yêu cầu xem phiếu tạm tính, thu ngân thực hiện như thế nào?

Trường hợp khách muốn xem phiếu tạm tính trước khi thanh toán, thu ngân thực hiện như sau:

  • Chạm vào biểu tượng tinhtien1 trên order mà khách gọi thanh toán.

  • Chọn chức năng In tạm tính.

  • Nhấn Đóng sau khi khách kiểm tra xong phiếu tạm tính.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự