Làm sao để ghi món khách gọi thêm?

Để ghi nhận món khách gọi thêm, thực hiện như sau:

  • Tại màn hình Bán hàng, chạm vào order của khách có nhu cầu gọi thêm món.

khachgoithemmon01

  • Chạm vào món để ghi nhận món khách gọi thêm. Số lần chạm vào món tương ứng với số suất khách gọi.
  • Hoặc có thể chạm vào ô số lượng bên cạnh món để nhập nhanh.
  • Chạm vào Cất.

khachgoithemmon02

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự