Làm sao để xem báo cáo doanh thu theo thời gian của nhà hàng/quán?

Để xem báo cáo doanh thu theo thời gian của nhà hàng/quán, thực hiện như sau:

  • Chạm vào biểu tượng bieutuong3vach, chọn Báo cáo.

CC_lite_thiet_lap_02

  • Chạm vào biểu tượng bieutuongtamgiac để chọn báo cáo doanh thu theo thời gian.

CC_lite_bao_cao_01

  • Xem các báo cáo doanh thu theo thời gian là Tuần này, Tuần trước, Tháng này, Tháng trước, Năm nay, Năm trước.

CC_lite_bao_cao_02

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự