Làm thế nào để ẩn/hiện và sắp xếp thứ tự các chức năng trên order ở danh sách order?

Để thiết lập ẩn các chức năng không dùng và sắp xếp lại thứ tự các nút theo nhu cầu sử dụng thì thực hiện như sau:

Vào Thiết lập\Thiết lập chung, chọn “Thiết lập hiển thị chức năng trên màn hình Danh sách order”

Bỏ tích với các chức năng muốn ẩn trên order; Nhấn và giữ để di chuyển chức năng

Khi đó các chức năng trên order tại danh sách order sẽ hiển thị theo đúng thiết lập

Tương tự như vậy nếu sử dụng ứng dụng bán hàng trên Phone

Lưu ý: việc ẩn/hiện và sắp xếp thứ tự nút hiển thị trên danh sách order của 1 người dùng là thu ngân sẽ chỉ đồng bộ giữa các thiết bị cùng 1 loại (Phone/Tab/PC); người dùng là nhân viên phục vụ hoặc nhân viên phục vụ kiêm thu tiền thì sẽ đồng bộ giữa Phone và Tab.

Ví dụ: nếu thu ngân A sử dụng Phone1 vào thiết lập ẩn/hiện và thứ tự nút; Khi thu ngân A sử dụng Phone2 thì các nút trên order sẽ hiển thị đúng theo thiết lập ở Phone1; nhưng nếu thu ngân A đăng nhập Tablet/iPad hoặc PC thì cần thiết lập lại các nút hiển thị cho tab/PC)

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự