Khi Bếp/bar sử dụng máy tính bảng, làm thế nào để hiển thị thêm đơn giá món, đơn giá STPV trên order?

Khi Bếp/Bar sử dụng máy tính bảng, nhân viên bếp/bar muốn biết giá bán của các món và STPV trong order để có căn cứ chế biến đúng định lượng NVL phù hợp. Thực hiện thiết lập như sau trên ứng dụng CUKCUK KDS:

Vào Thiết lập\Thiết lập hiển thị món

 

Chọn các thiết lập: Hiển thị đơn giá của món, HIển thị đơn giá của sở thích phục vụ

Khi đó trên danh sách order chờ chế biến sẽ hiển thị thêm thông tin đơn giá của món và đơn giá của STPV

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự