Làm thế nào để bếp/bar in được phiếu trả món?

Để in được phiếu trả món khi nhấn trả món trên ứng dụng bếp bar thì thực hiện như sau:

Vào Thiết lập\Thiết lập máy in, bật thiết lập “Có in phiếu trả món”, sau đó chọn máy in LAN đặt tại bếp/bar và chọn khổ giấy.

Khi đó đầu bếp/nhân viên pha chế nhấn trả món thì máy in sẽ in ra phiếu trả món như sau:

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự