Làm thế nào để biết khách đã hủy món, hủy order để không thực hiện chế biến?

Khi nhân viên ghi order xác nhận cho khách hủy món, hủy order, đầu bếp sẽ nhận được chuông và thông báo hủy món, hủy order trên màn hình chế biến.

  • Món hủy sẽ hiển thị màu đỏ và có dấu gạch ngang món. Nhấn icon để ẩn thông tin hủy món trên order.
  • Order hủy sẽ hiển thị màu xám và có dấu ĐÃ HỦY màu đỏ phía trên. Nhấn Đóng để ẩn order đã hủy.

 

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự