Làm thế nào để khách hàng có thể sử dụng điểm khi thanh toán mà không cần xác nhận trên ứng dụng 5Food?

Nhà hàng có sử dụng thẻ thành viên, để khách hàng có thể sử dụng điểm khi thanh toán mà không cần xác nhận qua ứng dụng 5Food thì chủ nhà hàng/quản lý thiết lập như sau:

Truy cập vào trang quản lý, vào Thiết lập\Mua hàng, bán hàng, bỏ tích chọn “Bắt buộc xác nhận khi sử dụng điểm của khách hàng.”

Khi thu ngân thanh toán tiền cho khách hàng bằng tablet/iPad, có sử dụng điểm thì khách hàng không cần mở ứng dụng 5Food trên điện thoại để xác nhận có sử dụng điểm nữa.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự