Làm thế nào để sắp xếp các chức năng trên danh sách order?

Nhân viên ghi order có thể sắp xếp các chức năng thường sử dụng lên trước trên danh sách order bằng cách:

  • Chạm vào tab Tiện ích và chọn Thiết lập.
  • Chạm vào Thứ tự hiển thị chức năng trên order.

thu-tu-nut-001

  • Chạm và giữ biểu tượng bieu_tuong_di_chuyen và di chuyển các chức năng.
  • Chạm vào Đồng ý.

sap-xep-nut-mobile-001

  • Khi đó, thứ tự các chức năng trên order sẽ được thay đổi.

Tablet_thiet_lap_thu_tu_nut_006.1

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự