Làm thế nào để theo dõi tổng số lượng đặt chỗ chưa nhận bàn tại nhà hàng?

Quản lý nhà hàng có thể xem nhanh tổng số lượng đặt chỗ chưa nhận bàn, số lượng khách đặt chỗ và tổng số tiền đặt cọc của các đặt chỗ này trong ngày bằng cách như sau:

Vào Đặt chỗ:

Nhấn vào biểu tượng (i)

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự