Làm thế nào để xem báo cáo doanh thu theo mặt hàng của nhà hàng/quán?

Để xem báo cáo doanh thu theo mặt hàng, thực hiện như sau:

  • Chạm vào biểu tượng bieutuong3vach, chọn Báo cáo.

CC_lite_thiet_lap_02

  • Xem báo cáo doanh thu Hôm qua, Hôm nay.

CC_lite_bao_cao_03

  • Xem các báo cáo doanh thu theo thời gian là Tuần này, Tuần trước, Tháng này, Tháng trước, Năm nay, Năm trước.

CC_lite_bao_cao_02

  • Nhấn vào chi tiết từng ngày để xem báo cáo doanh thu theo mặt hàng.

CC_lite_bao_cao_04

  • Ngoài ra có thể xem báo cáo doanh thu theo mặt hàng trong 1 khoảng thời gian bằng cách chọn Doanh thu theo Thời gian là Khác.
  • Chọn khoảng thời gian, chạm vào Đồng ý.

CC_lite_bao_cao_05

CC_lite_bao_cao_06

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự