Làm thế nào để sử dụng 1 iPad ghi nhiều order cho các nhóm khách khác nhau cùng lúc?

Mỗi iPad sẽ được thiết lập số bàn đúng với vị trí đặt máy trong nhà hàng. Khi khách gọi order, chương trình sẽ căn cứ theo thiết lập này để biết khách ngồi tại bàn nào. Trường hợp thu ngân/phục vụ muốn chọn lại bàn để ghi order cho khách khác thì chọn lại bàn trên ipad như sau

  • Nhấn vào icon bàn trên màn hình chờ

  •  Sau đó nhấn vào “Order for guest”

  • Nhập mật khẩu truy cập

  • Chọn bàn đúng với thực tế, nhấn Change.

 

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự