Nhân viên ghi order nhận thông báo trả món, hết món của bếp?

Giúp cho nhân viên ghi order nhận được thông báo chi tiết khi bếp báo còn món, hết món.

  • Khi bếp bar báo hết món, còn món, sẽ có thông báo tại màn hình nhân viên ghi order.
  • Chạm vào biểu tượng bieutuongthongbao để xem chi tiết thông báo.

  • Trên màn hình order, nhân viên ghi order sẽ biết được những món nào đã hết.

Bao-het-mon-7

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự