Nhân viên ghi order thiết lập chuông báo khi bếp trả món, hết món?

Giúp cho nhân viên phục vụ biết được những món nào đã được bếp chế biến xong để mang lên cho khách hoặc biết được đã hết món.

  • Tại phần Tiện ích, chạm vào Thiết lập.
  • Bật thiết lập Có chuông báo khi bếp báo trả món, hết món.

thiet_lap_chuong_bao

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự