Quản lý nhà hàng khi xem danh sách order đang phục vụ tại nhà hàng sẽ nhìn thấy tên KH để tiện theo dõi

Quản lý nhà hàng khi xem danh sách order đang phục vụ tại nhà hàng sẽ nhìn thấy tên KH để tiện theo dõi:

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự