Sử dụng CUKCUK Self Order để tự gọi món khi dùng bữa tại nhà hàng thế nào?

Khi dùng bữa tại nhà hàng, khách hàng có thể sử dụng CUKCUK Self Order để tự gọi món và gửi yêu cầu đến nhà hàng như sau:

  • Trên màn hình, chương trình đã hiển thị toàn bộ danh sách thực đơn của nhà hàng. Có thể theo dõi thực đơn nhà hàng trên từng nhóm hoặc tìm kiếm bằng cách gõ tên món trên chức năng.

  • Nhấn chọn món để thêm vào order.

Với món thông thường không có sở thích phục vụ hoặc Combo: Món sẽ được tự động ghi nhận vào order.

Với món có sở thích phục vụ: Thực hiện tích chọn các yêu cầu gọi thêm (nếu có), sau đó nhấn Add to order.

Với các món ăn bán theo nguyên vật liệu: Chọn số lượng (Kg) muốn mua, tích chọn các món muốn chế biến và nhấn Add to order.

Với món theo nhóm: Lựa chọn các món muốn trong nhóm, nhấn Add to order.

Lưu ý: Có thể nhấn chọn biểu tượng (i) trên món để xem thông tin chi tiết về món và lựa chọn.

  • Trường hợp có lưu ý về món, nhấn biểu tượng “Note” để ghi nhận.

  • Tăng/giảm số lượng nếu muốn gọi thêm/bỏ bớt món.
  • Hoặc bỏ món khỏi danh sách trong trường hợp thay đổi nhu cầu order.

  • Thực hiện tương tự để order các món khác.

  • Trường hợp muốn ghi nhận món mang về, nhấn biểu tượng  trên món.

  • Sau khi hoàn thành, nhấn “Cofirm” để xác nhận gọi món và chờ xác nhận từ thu ngân nhà hàng.

Trường hợp nhà hàng không yêu cầu thu ngân xác nhận trước khi gửi order xuống bếp thì sau khi order xong, khách hàng nhấn Send order để gửi luôn order xuống bếp/bar của nhà hàng.

Nếu khách hàng muốn gọi nhân viên phục vụ thì nhấn vào biểu tượng bàn tay như dưới đây

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự