Thay đổi thông tin đặt chỗ thế nào?

Để thay đổi thông tin đặt chỗ của khách, thực hiện như sau:

  • Nhấn biểu tượng bieu-tuong-3-cham, chọn Thay đổi.

Tablet-dat-cho-6

Tablet-dat-cho-8

Ngoài ra, thu ngân có thể thực hiện Xếp bàn, Đặt món hay Hủy đặt chỗ cho khách.

Tablet-dat-cho-7

Thu ngân có thể theo dõi số lượng order đặt chỗ theo hình thức Tháng.

Tablet-dat-cho-9

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự