[Thị trường nước ngoài] Chủ nhà hàng muốn làm tròn số tiền còn phải thu khi thu tiền khách hàng thì thiết lập như thế nào?

Khi hóa đơn của khách hàng có số tiền còn phải thu lẻ, thu ngân muốn làm tròn số tiền để thông báo cho khách và thu tiền sau khi làm tròn. Chủ nhà hàng/quản lý thiết lập quy tắc làm tròn số tiền như sau:

Truy cập vào trang quản lý trên web, vào Thiết lập\thiết lập chung, tích chọn “Tự động làm tròn số tiền còn phải thu khi thanh toán”

Sau đó nhấn “Quy tắc làm tròn” và thiết lập quy tắc trên hộp thoại (chương trình đã mặc định sẵn số làm tròn theo quy tắc phổ biến ở Malaysia)

Thu ngân tính tiền cho khách, trên màn hình tính tiền nếu số còn phải thu lẻ thì chương trình sẽ tự động làm tròn theo quy tắc đã thiết lập trên trang quản lý và tính lại số còn phải thu sau khi làm tròn

Hóa đơn và phiếu tạm tính in ra sẽ hiển thị số tiền làm tròn và số còn phải thu sau làm tròn cho khách hàng biết

tương tự nếu nhân viên ghi order kiêm thu tiền sử dụng ứng dụng bán hàng trên phone để thu tiền thì chương trình cũng tự động làm tròn số còn phải thu theo quy tắc đã thiết lập

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự