[Thị trường nước ngoài] Để thu ngân ghi nhận được thông tin thẻ NH của khách hàng khi thu tiền thì chủ nhà hàng thiết lập thế nào?

Khi khách hàng thanh toán bằng nhiều loại thẻ, chủ nhà hàng muốn thu ngân ghi lại 4 số cuối số thẻ NH của khách hàng nhằm mục đích tra cứu với bảng sao kê giao dịch của ngân hàng. Chủ nhà hàng thiết lập như sau:

Truy cập vào trang quản lý trên web, vào Thiết lập\Mua hàng, bán hàng, tích chọn “Cho phép ghi nhận thông tin thẻ của khách hàng khi thanh toán”

Thu ngân thu tiền khách hàng, chọn thẻ ngân hàng, chương trình sẽ hiển thị hộp thoại để thu ngân nhập 4 số cuối thẻ ngân hàng, và mã chuẩn chi.

Hóa đơn sẽ hiển thị chi tiết thông tin thẻ

Tương tự nếu nhân viên ghi order kiêm thu tiền sử dụng ứng dụng bán hàng trên phone để thu tiền khách hàng, khi thu bằng thẻ, chương trình cũng sẽ hiển thị hộp thoại để ghi nhận 4 số cuối thẻ ngân hàng

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự