[Thị trường nước ngoài] QLNH muốn kiểm soát order chặt chẽ hơn để tránh gian lận thì làm thế nào?

Để kiểm soát order được chặt chẽ hơn tránh tình trạng gian lận, Quản lý nhà hàng có thể thực hiện như sau:

Vào trang quản lý trên web, vào thiết lập\thiết lập mua hàng, bán hàng: tích chọn “Không hiển thị tổng tiền trên order” và tích chọn “Tự động gửi bếp/bar khi tính tiền”

Khi đó, trên CUKCUK – Bán hàng, màn hình chi tiết order, danh sách order sẽ không hiển thị tổng tiền của order

Và khi nhân viên phục vụ nhấn Tính tiền cho order thì chương trình sẽ đồng thời gửi phiếu chế biến xuống bếp bar cho những món chưa được gửi bếp.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự