Thiết lập ẩn/hiện tính năng Gửi bếp, Cất, Cất&Thêm ở màn hình Chi tiết order như thế nào?

Tùy theo thói quen và nhu cầu sử dụng mà thu ngân/NVPV có thể tùy ý thiết lập ẩn/hiện tính năng Gửi bếp, Cất, Cất&Thêm ở màn hình Chi tiết order trên các ứng dụng bán hàng.

Để thiết lập ẩn/hiện tính năng, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Vào Tiện ích\Thiết lập, chọn “Thiết lập hiển thị chức năng trên màn hình chi tiết order”

Tích hoặc bỏ tích hiển thị chức năng, nhấn

Lưu ý: bạn phải chọn hiển thị ít nhất 1 trong 3 chức năng

Khi đó màn hình chi tiết order sẽ hiển thị theo thiết lập trên

Tương tự như vậy, nếu bạn dùng ứng dụng bán hàng trên Phone

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự