Thiết lập chung

Giúp đầu bếp/nhân viên pha chế chọn bếp/bar làm việc, thiết lập tiếng chuông báo khi có order mới hoặc order có sự thay đổi và tùy chỉnh hiển thị thông tin trên order.

Các bước thực hiện:

  • Chạm vào biểu tượng bieutuong3vach.
  •  Chạm Thiết lập.

  • Thiết lập các thông tin chung như sau:

Thiết lập hiển thị order:

Thiết lập hiển thị món:

Thiết lập máy in: bếp/nhân viên pha chế nhấn trả món thì chương trình sẽ in ra phiếu trả món qua máy in được thiết lập

Lưu ý: Đầu bếp/nhân viên pha chế được phân quyền làm tại bếp hoặc bar thì khi chọn nơi làm việc sẽ chỉ chọn được nơi làm việc tương ứng với chức vụ.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự