Thiết lập máy in bếp/bar

Để thiết lập máy in phiếu chế biến gửi xuống bếp/bar, thực hiện như sau:

1. Nhấn chọn biểu tượng  , chọn Thiết lập\Máy in và mẫu in.

2. Nhấn chọn tab Bếp/Bar.

3. Nhập IP máy in nhà hàng. Hoặc nhấn biểu tượng  để tìm kiếm.

4. Chọn khổ giấy in phù hợp. Hiện tại, chương trình chỉ hỗ trợ khổ giấy 80mm.

5. Nhấn In thử để xem hóa đơn đã căn đúng, đẹp chưa.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự