Thiết lập máy in hóa đơn

Để thiết lập máy in hóa đơn tại quán, thực hiện như sau:

1. Nhấn biểu tượng , chọn Thiết lập\Máy in và mẫu in.

2. Nhấn chọn tab Hóa đơn.

3. Nhập IP máy in của quán. Hoặc nhấn biểu tượng  để tìm kiếm.

4. Chọn khổ giấy in phù hợp. Hiện tại, chương trình chỉ hỗ trợ khổ giấy 80mm.

5. Nhấn In thử để xem đã in thành công chưa.

6. Nhập số lượng liên muốn in theo quy định của quán.

7. Nhập nội dung phần chân hóa đơn.

Lưu ý

1. Để hiển thị thông tin tên, địa chỉ, số điện thoại của quán cà phê trên hóa đơn, cần khai báo thông tin hàng/quán trong mục Thông tin nhà hàng.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự