Thiết lập sử dụng tính năng khách hàng tự gọi món thế nào?

Để thiết lập tính năng Cho phép khách hàng tự gọi món, quản lý cần thực hiện thiết lập như sau:

  • Trên trang web quản lý của cửa hàng, tại phần System settings\General settings\Purchase/Sale, nhấn Edit.
  • Tích chọn Allow the guests to self-order.
  • Nhấn Save.

Khi đó, quản lý có thể đăng nhập và thiết lập CUKCUK Self Order – cho phép thực khách tự gọi món trên ứng dụng.

Xem chi tiết cách đăng nhập và thiết lập ban đầu tại đây.

Ngoài ra quản lý có thể tùy chọn thiết lập yêu cầu thu ngân xác nhận order được gọi từ khách hàng trước khi gửi order vào bếp/bar bằng cách tích chọn “Cashier need to confirm before sending to kitchen/bar”. Hoặc nếu muốn cho phép chọn lại bàn ngay sau khi thu tiền order cho khách thì tích vào tùy chọn “Allow to select table again after making payment”

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự