Thiết lập thực đơn

Để bắt đầu sử dụng CUKCUK Starter, chủ nhà hàng cần thiết lập thực đơn, thao tác thực hiện như sau:

1. Tại màn hình Chọn loại hình nhà hàng, nhấn chọn Quán Cafe.

2. Thực hiện thiết lập nhóm thực đơn, thực đơn theo thực tế tại quán.

Nhóm thực đơn:

1. Chương trình đã mặc định sẵn 6 nhóm thực đơn: Trà – Cafe, Sinh tố, Nước ép, Sữa chua, Nước uống khác Ăn vặt. Với mỗi nhóm, chương trình cũng đã mặc định sẵn các đồ uống, đồ ăn phổ biến hiện nay.

2. Để Thêm nhóm thực đơn, nhấn biểu tượng , chọn Thiết lập nhóm thực đơn.

3. Chọn Thêm nhóm thực đơn để thực hiện khai báo.

4. Khai báo thông tin nhóm thực đơn sau đó nhấn Lưu lại.

Thực đơn:
1. Để Thêm món mới, chọn nhóm thực đơn tương ứng và nhấn biểu tượng .
2. Khai báo các thông tin về món và nhấn Lưu lại.

3. Trường hợp muốn sửa thông tin món, nhấn chọn món trên danh sách để thực hiện sửa.

 

4. Để thay đổi giá cho toàn bộ món trong nhóm, nhấn chọn nhóm, chọn biểu tượng  nhấn Đổi toàn bộ giá món để thực hiện cập nhật lại.

5. Nhập giá mới và nhấn Đồng ý.

6. Để xóa toàn bộ món trong nhóm thực đơn, chọn biểu tượng , sau đó chọn Xóa toàn bộ món.

7. Sau khi thiết lập xong thực đơn, nhấn Tiếp tục, sau đó nhấn Bắt đầu sử dùng để dùng phần mềm.

Nội dung này hữu ích?