Thu ngân ghi nhận kết quả kiểm đồ khi khách yêu cầu thanh toán như thế nào?

Xem phim hướng dẫn

  • Để ghi nhận kết quả kiểm đồ khi khách hàng yêu cầu thanh toán, thu ngân thực hiện như sau:
  • Chạm vào biểu tượng Mobile_Bieu_tuong_kiem_do trên order mà khách gọi thanh toán.

  • Thực hiện kiểm đồ.

  • Sau khi kiểm đồ xong, chạm vào biểu tượng Bieu_tuong_tinh_tien_01 để thực hiện tính tiền cho khách hàng.

Lưu ý: Trường hợp quản lý thiết lập Yêu cầu Quản lý nhà hàng xác nhận kết quả kiểm đồ, tính tiền khi có thay đổi, khi có thay đổi số lượng món tại màn hình Kiểm đồ thì phải có xác nhận tài khoản quản lý.

xac-nhan-kiem-do-tinh-tien-8

Những vai trò có thể xác nhận kiểm đồ bao gồm: Quản lý nhà hàng, Quản lý chuỗi nhà hàng, Quản trị hệ thống.

Trong trường hợp quản lý muốn giao việc xác nhận kiểm đồ cho nhân viên khác thì có thể thêm vai trò Kiểm soát order cho nhân viên đó.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự