Thu ngân muốn mở ca làm việc thì làm thế nào?

Xem phim hướng dẫn

Trước khi bắt đầu làm việc, thu ngân cần làm thủ tục nhận bàn giao ca từ thu ngân ca trước để biết được tiền tồn quỹ đầu ca, số lượng hoá đơn, số lượng cuống thẻ, số lượng cuống voucher,…

Cách thực hiện:

  • Thu ngân đăng nhập vào phần mềm.
  • Khai báo các thông tin về ca làm việc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Nhấn Mở ca.

 

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự