Thu ngân sửa lại món bị ghi nhầm như thế nào?

Trường hợp ghi nhầm món khách gọi, nhân viên ghi order có thể sửa lại như sau:

  • Chạm vào biểu tượng bieu_tuong_3_cham_3 bên cạnh món bị ghi nhầm.
  • Chọn Hủy món.

  • Ghi lại món vào order
  • Số lần chạm vào món tương ứng với số suất khách gọi. Nếu khách gọi nhiều suất thì có thể chạm vào ô Số lượng để nhập nhanh.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự