Thu ngân thiết lập tiếng chuông báo khi có yêu cầu thanh toán?

Giúp cho thu ngân biết được order nào đang có yêu cầu thanh toán để thực hiện tính và thu tiền cho khách.

  • Chạm vào Thiết lập.

  • Tại mục Thiết lập chung, nhấn chọn mục Có chuông báo khi có order được yêu cầu thanh toán, khi có món được trả, món báo hết hoặc còn món.

  • Tại đây, thu ngân có thể thiết lập:
    • Bật/tắt chuông thông báo.
    • Điều chỉnh âm lượng chuông thông báo.
    • Chọn nhạc chuông thông báo khác.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự