Thu ngân xác nhận order khách tự gọi món thế nào?

Sau khi khách gọi món bằng ứng dụng CUKCUK Self Order, thu ngân sẽ nhận được thông báo gọi món. Khi đó, cần thực hiện xác nhận yêu cầu của khách như sau:

  • Trên màn hình phần mềm CUKCUK Bán hàng, nhấn chọn thông báo gọi món từ thực khách.

  • Hoặc nhấn biểu tượng , chọn Self-Order List để xác nhận.

  • Trên yêu cầu của thực khách, nhấn Confirm để xác nhận.
  • Khi đó, yêu cầu này sẽ được chuyển thành order và quản lý trên danh sách order của nhà hàng.

Trường hợp quản lý không yêu cầu thu ngân xác nhận order khách gọi thì sau khi khách gọi món xong và nhấn gửi order, order này sẽ được gửi luôn xuống bếp bar của nhà hàng. Thu ngân có thể xem lại lịch sử đặt món của khách bằng cách chọn Self-Order History.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự