Thu tiền khách đặt cọc trước thế nào?

Thu ngân có thể thu tiền khách đặt cọc trước như sau:

  • Tại màn hình Sổ đặt chỗ, nhấn biểu tượng 3-cham-sdc và chọn Thu tiền đặt cọc.

thu-tien-dat-coc-1

  • Nhập số tiền khách đưa và chọn Hình thức thanh toán, sau đó nhấn Xong.

thu-tien-dat-coc-2

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự