Thực hiện thu tiền và in hóa đơn cho khách qua thiết bị Android Sunmi V2 như thế nào?

Trường hợp nhà hàng có sử dụng thiết bị Android Sunmi V2 để tính và thu tiền cho khách, có thể thiết lập để in được hóa đơn ngay trên thiết bị này. Các bước thực hiện như sau:

  • Tại màn hình Tiện ích, nhấn chọn Thiết lập máy in. Bật chức năng In hóa đơn.

  • Tại mục Thiết lập máy Sunmi, nhấn biểu tượng .

  • Chọn biểu tượng  để chỉnh sửa mẫu in hóa đơn.

  • Trường hợp muốn in thử hóa đơn, chọn In thử.
  • Chọn mẫu in và nhấn Đồng ý.

  • Có thể xem trước mẫu in tại tab Xem mẫu in.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự